Z życia SITO


Z życia SITO Email
Obchody 50-lecia Lubelskiego Oddziału SITO
Obchody 100-lecia Lubelskiego Związku Ogrodniczego
W dniu 22 listopada 2008 r. odbyły się obchody podwójnego jubileuszu lubelskich organizacji ogrodniczych tj., 100-lecia Lubelskiego Związku Ogrodniczego i 50-lecia Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO).
Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele OO. Dominikanów przy ul Złotej w Lublinie. Następnie uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Konstytucji 3 Maja na
pl. Litewski, gdzie w imieniu Lubelskiego Związku Ogrodniczego i S.I.T.O. złożono wieniec. Wprowadzeniem Sztandaru Lubelskiego Związku Ogrodniczego i odegrania hymnu państwowego w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego rozpoczęły się główne uroczystości obchodów jubileuszu. Pierwszym punktem programu był występ młodzieży  ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego pod kierunkiem pani prof. Iwony Siedlaczek nauczyciela w klasie skrzypiec. Uroczystego otwarcia i przywitania gości dokonali Pan Krzysztof Wrona- prezes Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa o/Lublin oraz Pan Sławomir Włosek- prezes Lubelskiego Związku Ogrodniczego.
Swoją obecnością zaszczycili nas:
Sławomir Sosnowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
Dr Jan Buczma Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
Zdzisław Niedbała Przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublina
Stanisław Gogacz  – Senator Rzeczpospolitej Polskiej
dr Andrzej Holewiński - Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Andrzej Aumiller v-ce  Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Anna Durzyńska członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Prezesi i Członkowie Oddziałów Wojewódzkich 
Ryszard Pukszto i Henryk Kocoń z Bydgoszczy  
Wiesław Witaszek z Łodzi
Anna Osiecka z Poznania
Jolanta Więsyk z Warszawy
Zdzisław Woźniak Członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Ogrodniczego
JerzyWizner Członek Zarządu Łódzkiego Związku Ogrodniczego 
Dr Henryk Bichta Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Prof. dr hab. Andrzej Borowy Dziekan Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 
Prof. dr hab. Halina Laskowska Kierownik Zakładu Roślin Ozdobnych w Instytucie Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Prof.dr hab. Eberhard Makosz Katedra Ekonomiki Ogrodnictwa na Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  
Prof. dr hab. Józef Dąbrowski Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Elżbieta Pogroszewska  z Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
dr hab. Marek Dąbski z Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Udział wziął również były prezes SITO o/Lubelskiego
Dr inż. Maciej Kwiatkowski Dyrektor Ogrodu Botanicznego U.M.C.S. w Lublinie
oraz 
Beata Gorajek Prezes Międzynarodowych Targów Lubelskich S.A
Sławomir Struski Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
Andrzej Romańczuk Dyrektor Lubelskiego Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego
Marian Jaworski Dyrektor Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Art. Rolno-Spożywczych
 oraz innych nie wymienionych z nazwiska w sumie ok. 150 osób.
 Uroczystości Jubileuszu poprowadził Pan prof. dr hab. Jerzy Hetman wspólnie z Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa dr Andrzejem Holewińskim oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego Związku Ogrodniczego Zdzisławem Woźniakiem 
Kolejnym punktem uroczystości było krótkie przedstawienie historii Lubelskiego Związku Ogrodniczego i SITO przez Sławomira Włoska i Krzysztofa Wronę oraz wystąpienie prof. dr hab. Eberharda Makosza z Katedry Ekonomiki Ogrodnictwa U.P w Lublinie na temat Ogrodnictwa na Lubelszczyźnie. W dalszej części przemówień rozpoczęły się wystąpienia zaproszonych gości i uczestników. Ostatnim punktem programu było wręczanie medali okolicznościowych i pamiątkowych Wojewody Lubelskiego. Ponadto wręczono 50 medali okolicznościowych Lubelskiego Związku Ogrodniczego i 50 medali Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa O/Lubelskiego oraz dyplomy wręczone przez Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego
Medale okolicznościowe Wojewody Lubelskiego otrzymali
Lubelski Związek Ogrodniczy
Lubelski Oddział Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa 
Medale pamiątkowe Wojewody Lubelskiego odebrali
Alicja i Tadeusz Kwaśniak
Ryszard Jończyk
Ewa i Jarosław Włosek
Waldemar Targoński
Dyplomy za zasługi dla Województwa Lubelskiego odebrali
Lucjan Kurowski                                      Izabella i Marek Bębeniec
Mieczysław Dębski                                  Ewa Dejneko
Irena Choroszyńska                                 Anna i Andrzej Goljan
Halina Cierniak                                        Marek Kopacki
Maciej Kwiatkowski                               Krystyna Rysiak
Barbara i Jan Fifowscy                            Zuzanna i Piotr Jaremek
Krzysztof Gospodarek                            Zofia Marczuk
Agata i Piotr Hunek                               Zofia Polska
Grażyna i Tadeusz Kasperek                   Elżbieta i Marcin Stachal
Łucja i Franciszek Ozga                          Artur Żukowski
Krystyna Wójcik
Wydanie Księgi Pamiątkowej wsparły osoby prywatne i instytucje państwowe wszystkim bardzo dziękujemu
Serdecznie dziękujemy Marszałkowi Województwa Lubelskiego Sławomirowi Sosnowskiemu i Jackowi Sobczakowi oraz dyrektorowi Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Sławomirowi Struskiemu.
Szczególne podziękowania składamy dyrektorowi Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego Janowi Buczmie.