Oddział w Lublinie

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

Popularyzujemy wiedzę ogrodniczą oraz wspieramy środowisko ogrodników i szkółkarzy na Lubelszczyznie.

Nasza misja

Lubelski Oddział SITO od lat współpracuje z Lubelskim Związkiem Ogrodniczym, Wydziałem Ogrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczego, innymi oddziałami w Polsce oraz Urzędem Miasta. Owocem tej współpracy jest m. in. opiniowanie przetargu na przebudowę Ogrodu Saskiego a także utworzenie funkcji Miejskiego Architekta Zieleni. Oprócz współpracy z architektami i producentami cyklicznie organizowane są konferencje naukowe, doroczne spotkanie opłatkowe oraz Bal Ogrodnika. Statutowym celem Stowarzyszenia jest bowiem integracja środowiska ogrodniczego, naukowego i technicznego, a także:
– współudział w rozwoju myśli technicznej i ekonomicznej, ustalaniu norm i standardów w ogrodnictwie, kształtowaniu i ochronie środowiska ogrodniczego
– ochrona zawodu i interesu swoich członków
– podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków i osób czynnych zawodowo
– kształtowanie etyki zawodowej członków.
Historia

Parę slów o nas

Lubelski Oddział Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa powstał w 1959 r., zaś w 1961 r. wszedł w struktury Naczelnej Organizacji Technicznej. Stowarzyszenie jako swoją misję i cel działalności obrało popularyzację wiedzy ogrodniczej i wspieranie środowiska ogrodników i szkółkarzy na Lubelszczyźnie, albowiem swoim zasięgiem objęło dawne województwa lubelskie, chełmskie i bialskopodlaskie.

Zapraszamy do członkostwa oraz współpracy!

Po reaktywacji

Po zawieszeniu działalności w 1991 r. SITO reaktywowało się w 2002 r. i pierwszym prezesem po wznowieniu został inż. Krzysztof Wrona. Od 2003 r. SITO organizowało wojewódzkie wystawy ogrodnicze oraz współpracowało z Międzynarodowymi Targami Lubelskimi (obecnie Targi Lublin S.A.) przy organizacji Targów Ogrodniczych (do 2012 r.) a także Wojewódzkich Mistrzostw Florystycznych. Od 2005 r. działa nowy zespół rzeczoznawców z dziedzin sadownictwa i szkółkarstwa, roślin ozdobnych, dendrologii, terenów zieleni, ekologii i ochrony środowiska. Sztandarowym przedsięwzięciem oddziału jest coroczny Kurs Inspektorów Nadzoru Terenów Zieleni, w ramach którego w ciągu 6 lat nadano już uprawnienia 53 Inspektorom.  

Zarząd VI kadencji

Inż. Krzysztof Wrona - prezes
Inż. Ryszard Jończyk - wiceprezes
Mgr inż. Roman Wróbel - sekretarz

Dr Marek Kopacki- członek Zarządu
Inż. Zofia Marczuk - członkini Zarządu ds. organizacji i promocji
Mgr inż. Iwona Brankiewicz - członkini Zarządu

Mgr inż. Leszek Pataj - członek Zarządu - przedstawiciel Koła Terenowego w Zamościu

Sprawdź

Nasza galeria

Prezentujemy nasze działania w zakresie wsparcia środowiska ogrodników i szkółkarzy na Lubelszczyznie

Zostań członkiem SITO!

Członkami SITO mogą zostać wszystkie osoby, którym droga jest przyszłość lubelskiego ogrodnictwa, legitymujące się wykształceniem minimum technicznym w kierunkach: ogrodnictwo, architektura krajobrazu, rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska i pokrewne i czynnie zajmujące się ogrodnictwem lub architekturą krajobrazu. Aby wnioskować o członkostwo należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, podpisać oraz wysłać na adres poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną. Po przyjęciu kandydatury i otrzymaniu legitymacji członek zwyczajny opłaca roczną składkę w wysokości 100 zł zaś członkowie uczący się, studiujący lub emerytowani jedynie 36 zł.
Zebrania Zarządu Oddziału w Lublinie  odbywają się każdego miesiąca (za wyjątkiem wakacji) zawsze w pierwszy czwartek miesiąca, o godz. 17.15 w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 (budynek Naczelnej Organizacji Technicznej)