Słowo prezesa SITO Lublin na koniec roku!

Drodzy Członkowie Lubelskiego Oddziału SITO!

Mijający rok 2020 dla każdego z nas zapisze się nietypowymi przeżyciami i doświadczeniami zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Składając sobie życzenia zdrowia, optymizmu i nadziei na ubiegłorocznym Opłatku Ogrodników nie przypuszczaliśmy że te słowa w ciągu roku nabiorą szczególnego znaczenia. Myślę że dużo życzeń się spełniło, ale też dużo spraw zaskoczyło. Od lat nie przeżywaliśmy tak skomplikowanych sytuacji, nie borykaliśmy się z trudnościami życia codziennego związanymi z ogólnoświatową pandemią. Dla jednych przyniosła ona życiowe tragedie, dla innych życie toczyło się normalnie. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa jako organizacja z kilkudziesięcioletnią historią także musiało zweryfikować schematy działań, jednak niezmiennie staraliśmy się być blisko spraw naszych członków i przyjaciół.

Początek roku dla naszej organizacji zaznaczył się tradycyjnym corocznym Balem Ogrodnika. To już XVII edycja tej miłej imprezy integrującej środowisko ogrodnicze. Dzięki wspólnym wysiłkom naszego Zarządu w osobach Zosi Marczuk, Krysi Rysiak, Krysi Wójcik, Ryśka Jończyka, Romka Wróbla, zorganizowaliśmy wszystko w Hotelu Royal Botanic i bawiliśmy się do białego rana.

27 lutego uczestniczyłem razem z Koleżanką dr Beata Żuraw w VII Powiatowej Konferencji Szkół Branżowych w Niemcach k/Lublina poświęconej powrocie szkolnictwa zawodowego w systemie nauczania.

Kolejna edycja Kursu Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni zbiegła się z pierwszymi obostrzeniami w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19. Stanęliśmy przed trudnym wyborem: przerwania Kursu lub zintensyfikowania zajęć i przyśpieszenia egzaminu. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu koordynatorki Kursu Zosi Marczuk, członków Marka Kopackiego i Romka Wróbla, którzy musieli noce zarywać aby wszystko przygotować i udało się kurs zakończyć egzaminem. Nadmienić tutaj jednak trzeba, że widać bardzo pozytywną tendencję wśród uczestników naszych Kursów. Są to coraz częściej osoby świadome wagi uprawnień Inspektora Nadzoru, o dużym doświadczeniu zawodowym i ogromnym zaangażowaniu.

14 czerwca odbyła się XXXVI Pielgrzymka Ogrodników na Jasną Górę w której uczestniczyłem reprezentując Lubelszczyznę. W branży warto odnotować kilka wydarzeń. W dniach 21-22 sierpnia obchodziliśmy jubileusz 60-lecia Szkółki Kurowskich, zaś w sierpniu uczestniczyłem w Festiwal In Garden- Festiwal Sztuki Ogrodów i Przestrzeni organizowanej przez Fundację Krajobrazy a rozmowy z Panem Wojtkiem Januszczykiem dają nadzieję dalszą współpracę SITO i Fundacji. Nie udało się nam natomiast przeprowadzić corocznego Rejsu Świętojańskiego a w październiku Warsztatów z cięcia i pielęgnacji drzew i krzewów. W znacznej mierze za te niepowodzenia odpowiada sytuacja pandemiczna w kraju.

Razem z Koleżanką Zosią Marczuk jesteśmy w obecnej kadencji członkami Zarządu Głównego SITO a Kolega Romek Wróbel jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Jest to ogromna nobilitacja dla naszego Oddziału, który cieszy się uznaniem w Zarządzie Głównym. Sytuacja pandemiczna wymusiła ograniczenie posiedzeń wszystkich organizacji ale dnia 22 czerwca 2020 r. udało się przeprowadzić jedyne w tym roku posiedzenie w którym uczestniczyliśmy.

W trakcie całego roku udało się nam utrzymać comiesięczne spotkania Zarządu, odbywające się w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Bardzo to cenię. Dają one możliwość wymiany poglądów na tematy bieżące i ustalanie planów na przyszłość. Widzę pozytywną tendencję, tak różną na tle pozostałych oddziałów w Polsce - przyjmujemy w szeregi SITO Lublin coraz więcej młodych osób zaangażowanych w pracę w zieleni publicznej. Nie można jednak pominąć zasług doświadczonych członków organizacji, którzy w mijającym roku zostali odznaczeni przez Federację. Chciałbym podziękować wszystkim za działanie, bo ten rok pokazał że w czasach trudnych możemy coś tworzyć dla ogrodnictwa a i ich rodzinom za wyrozumiałość.

Podsumowując rok nie sposób wspomnieć o członkach i ogrodnikach którzy odeszli z naszego grona. 12 maja zmarł Kolega Andrzej Dębski a 11 listopada Kolega Tadeusz Kwaśniak

W mijającym roku zabrakło mi wspólnego wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego, którego realizację podnosiliśmy wielokrotnie na posiedzeniach Zarządu, ale może w końcu te marzenia się spełnią. Bardzo poważnie rozważamy organizację Kursu Inspektora Nadzoru 2021 w formacie online, jeśli sytuacja epidemiczna w kraju nie przywróci nam normalnego funkcjonowania. Z tych samych przyczyn oczywistych nie spotkamy się na tegorocznym Opłatku Ogrodników. Dlatego chciałbym przy okazji tego podsumowania złożyć życzenia świąteczne i noworoczne. Zdrowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie rodzinnym a 2021 rok niech przyniesie spełnienie planów osobistych i zawodowych.

 

 

                                                                                         Prezes SITO Oddział w Lublinie

                                                                                                              Krzysztof Wrona

Kontakt

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Oddział w Lublinie

ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
20-029 Lublin
NIP: 712-330-00-51 | REGON: 362482174

sekretarz @ sitolublin.pl | +48 503 517 841


Numer konta:
70 1020 3150 0000 3502 0092 6386

Formularz kontaktowy

Partnerzy

 

© 2016 SITO Lublin. All Rights Reserved.
Wykonanie: SlowFlow