Galeria

Poznaj nas

Sprawdź, czym się zajmujemy

Targi Ogrodnicze
„Eden”
2012 r.
Walny Zjazd Delegatów
SITO –
20.06.2015 r
Wyjazd integracyjno-tematyczny ph. „Rejs Świętojański
Ogrodników”
Seminarium pt. „Pielęgnacja drzew i krzewów w terenach zieleni” 15.11.2014
Spotkanie Opłatkowe
Ogrodników
2014 r.
10. Jubileuszowy
Bal Ogrodnika
2013 r.
Kurs Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni edycja
2016 r.
Wyjazd integracyjno-tematyczny ph. „Rejs Świętojański Ogrodników” 2017 r.

Power Planet 2023


Posiedzenie Zarządu
Głównego SITO
Warszawa 2023

Pogrzeb Jerzego Wiznera byłego Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

Weekend z florystyką 2023