Seminarium pt. "Pielęgnacja drzew i krzewów w terenach zieleni" 15.11.2014