Parę slów

O nas

Historia

Lubelski Oddział Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa powstał w 1959 r., zaś w 1961 r. wszedł w struktury Naczelnej Organizacji Technicznej. Stowarzyszenie jako swoją misję i cel działalności obrało popularyzację wiedzy ogrodniczej i wspieranie środowiska ogrodników i szkółkarzy na Lubelszczyźnie, albowiem swoim zasięgiem objęło dawne województwa lubelskie, chełmskie i bialskopodlaskie. Już w 1960 r. SITO zorganizowało pierwszą wystawę ogrodniczą, otworzyło Ogrodniczy Klub Dyskusyjny oraz było jednym z inicjatorów otwarcia w 1962 r. Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej Terenów Zieleni w Lublinie. W tym samym roku odbył się w Lublinie III Ogólnopolski Walny Zjazd Delegatów SITO, na którym wygłoszono 4 referaty oraz uchwalono program działania.

Po reaktywacji

Po zawieszeniu działalności w 1991 r. SITO reaktywowało się w 2002 r. i pierwszym prezesem po wznowieniu został inż. Krzysztof Wrona. Od 2003 r. SITO organizowało wojewódzkie wystawy ogrodnicze oraz współpracowało z Międzynarodowymi Targami Lubelskimi (obecnie Targi Lublin S.A.) przy organizacji Targów Ogrodniczych (do 2012 r.) a także Wojewódzkich Mistrzostw Florystycznych. Od 2005 r. działa nowy zespół rzeczoznawców z dziedzin sadownictwa i szkółkarstwa, roślin ozdobnych, dendrologii, terenów zieleni, ekologii i ochrony środowiska. Sztandarowym przedsięwzięciem oddziału jest coroczny Kurs Inspektorów Nadzoru Terenów Zieleni, w ramach którego w ciągu 6 lat nadano już uprawnienia 53 Inspektorom. 

od 0 roku

działamy na terenie lubelszczyzny
0

Rzeczoznawcy
0

Inspektorów nadzoru