Szkolenie z oceny statyki i kondycji drzew w terenach zurbanizowanych – 15 lutego 2022 r.

Szkolenie z oceny statyki i kondycji drzew w terenach zurbanizowanych - 15 lutego 2022 r.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa zaprasza na szkolenie z praktycznymi zajęciami w terenie z oceny statyki i kondycji drzew w publicznych terenach zieleni oraz metod ochrony roślin. Szkolenie odbędzie się 15 lutego 2022 roku w Lublinie i skierowane jest do osób czynnie zajmujących się publicznymi terenami zieleni – architektów zieleni, pracowników wydziałów zieleni, inspektorów nadzoru, konserwatorów zieleni osiedlowej, pracowników firm ogrodniczych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu!

Program szkolenia:

1. Ocena dendrologiczna drzew metodą wizualną w świetle aktualnych przepisów w porównaniu do metody SIA (Static integrated Assessment) – 5 x 45 minut wykładu i zajęć w terenie

Prowadzący: mgr inż. Leszek Pataj, rzeczoznawca SITO Lublin, Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu

2. Czynniki wpływające na statykę drzew. Ochrona roślin w terenach zurbanizowanych. – 3 x 45 minut wykładu.

Prowadzący: Dr Marek Kopacki, SITO Lublin, Katedra Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Szkolenie rozpocznie się 15 lutego 2022 roku o godzinie 8.00 w Sali Konferencyjnej Lubelskiego Inkubatora Technologicznego przy ul. Frezerów 3. W trakcie szkolenia zapewniamy uczestnikom gorący posiłek oraz serwis kawowy. Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł netto/brutto (dla członków SITO 160 zł)

Zapisy przyjmujemy do 8 lutego 2022 r. Zgłoszenia jak i pytania dotyczące szczegółów można kierować na adres poczty e-mail: sekretarz@sitolublin.pl lub pod numer telefonu sekretarza oddziału: 503 517 841. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko zgłoszonego uczestnika szkolenia, nazwę firmy delegującej lub miejsca zatrudnienia oraz ewentualnie dane adresowe do wystawienia rachunku. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia! 

Jako organizator zastrzegamy sobie  prawo do odwołania szkolenia z powodu niewystarczającej liczby uczestników! W takim przypadku wszystkie osoby, które nadeślą zgłoszenie, zostaną o tym poinformowane pocztą e-mail lub telefonicznie!