Warsztaty z pielęgnacji, ochrony i diagnostyki potrzeb zieleni osiedlowej – 4.11.2022 r.

Warsztaty z pielęgnacji, ochrony i diagnostyki potrzeb zieleni osiedlowej - 4.11.2022 r.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Lublinie zaprasza na kolejne  praktyczne warsztaty z pielęgnacji, ochrony i diagnostyki potrzeb zieleni na terenach miejskich i osiedlach mieszkaniowych. Tym razem warsztaty odbędą się z inicjatywy włodarzy Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  i na terenach zielonych tejże spółdzielni. Architektów zieleni, pracowników zakładów utrzymania i konserwacji zieleni, studentów, administratorów osiedli, pasjonatów, zapraszamy już 4 listopada 2022 r. 

Organizator: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin

Miejsce: Administracja Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Lubelska 25, Puławy

 Termin: 4 listopada 2022 r. godz. 8.00

Program warsztatów:

Część I: Panel wykładowy: Grzyby i inne patogeny w zieleni publicznej. Zintegrowana ochrona drzew i krzewów na terenach zurbanizowanych. (3 godziny lekcyjne)

Prowadzący wykład: dr Marek Kopacki, Katedra Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Część II: Panel wykładowy: Cięcia i pielęgnacja krzewów na ternach zielonych miasta i osiedla (2 godziny lekcyjne)

Część III: Warsztaty w terenie: Diagnostyka potrzeb pielęgnacyjnych i ocena kondycji zieleni publicznej (3 godziny lekcyjne)

Prowadzący warsztaty: dr Wojciech Durlak Katedra Roślin Ozdobnych UP w Lublinie

Zgłoszenie uczestnictwa należy nadsyłać do 2 listopada na adres e-mail stowarzyszenia: sekretarz@sitolublin.pl lub telefonicznie do sekretarza: 503 517 841. W treści zgłoszenia należy podać imię, nazwisko i nazwę firmy. Koszt uczestnictwa to 200 zł od osoby (członkowie SITO 160 zł), płatne przedpłatą na konto Oddziału, nr. 70 1020 3150 0000 3502 0092 6386. Dla zainteresowanych wystawiamy zaświadczenia uczestnictwa.