Kurs Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Lublinie z przyjemnością zawiadamia, że w dniach 
26 lutego– 6 marca 2024 r. odbędzie się 60-godzinny Kurs Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, który wychodzi naprzeciw zmieniającym się warunkom realizacji inwestycji w zieleni publicznej oraz wymogom współpracy z deweloperami, a także dostosowaniu się do aktualnych przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Kurs Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni jest kursem menedżerskim skierowanym do osób pracujących przy projektowaniu, budowaniu, administrowaniu oraz konserwacji publicznych i prywatnych terenów zieleni. Postępujący rozwój budownictwa stawia nowe wymogi deweloperom oraz kreatorom przestrzeni publicznej i nadzory nad budową terenów zieleni stają się niezbędnym elementem inwestycji. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Lublinie na podstawie zapisów statutowych posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń i nadawania uprawnień branżowych więc wychodzi naprzeciwko zapotrzebowaniu ogrodników i architektów krajobrazu na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy po zaliczeniu egzaminu końcowego uzyskują uprawnienia do prowadzenia nadzorów, co stwarza możliwości pracy przy jednostkach samorządowych, opiniowaniu inwestycji, pracy w przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za publiczne tereny zieleni.

Kandydaci muszą spełniać następujące wymogi stażu pracy:

– magister lub magister inżynier kierunków architektura krajobrazu i ogrodnictwo – 3 lata pracy w budowie terenów zieleni

– inżynier ogrodnictwa lub architektury krajobrazu, magister lub magister inżynier kierunków pokrewnych (takich jak ochrona środowiska, leśnictwo, rolnictwo) – 5 lat pracy w budowie terenów zieleni

– technik ogrodnictwa lub architektury krajobrazu – 8 lat pracy w budowie terenów zieleni

Kurs obejmuje 60 godzin wykładów on-line w terminie 26 lutego – 1 marca 2024 r. oraz zajęć praktycznych w terenie w dniach
4-5 marca 2024 r, Kurs zakończy się egzaminem i rozdaniem certyfikatów dnia 6 marca 2024 r

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 3 700 zł. (-10% dla członków SITO).

Zajęcia stacjonarne będą odbywać się w sali konferencyjnej Inkubatora Technologicznego w  Lublinie przy ul. Frezerów 3.

Zgłoszenia przyjmujemy w formie wypełnionych formularzy , które wraz z zeskanowanymi załącznikami potwierdzającymi wykształcenie i staż pracy należy wysłać na adres poczty elektronicznej:

sekretarz@sitolublin.pl lub (po wydrukowaniu formularzu) poczty tradycyjnej:

SITO oddział w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin

Zapisy trwają do 16 lutego 2024 r!

Zgłoszenia będą weryfikowane więc proszę nie dokonywać wpłat zaliczki dopóki sekretarz nie wyśle informacji o zakwalifikowaniu na kurs. Po wpisaniu uczestnika na listę zostaną wysłane dane do przelewu zaliczki.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy Pobierz