Kurs Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni – ostatnie miejsca na edycję 2023!r.

Kurs Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni – ostatnie miejsca na edycję 2023!r.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Lublinie z przyjemnością zawiadamia, że zostały ostatnie miejsca na Kurs Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Edycja 2023 odbędzie się w dniach 13-21 marca i zakończy egzaminem w dniu 22 marca 2023 r.  60-godzinny kurs wychodzi naprzeciw zmieniającym się warunkom realizacji inwestycji w zieleni publicznej oraz wymogom współpracy z deweloperami a także dostosowaniu się do aktualnych przepisów ustawy o ochronie przyrody. Zostało już tylko kilka dni na zapisy!

Kurs Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni jest kursem menedżerskim skierowanym do osób pracujących przy projektowaniu, budowaniu, administrowaniu oraz konserwacji publicznych i prywatnych terenów zieleni. Postępujący rozwój budownictwa stawia nowe wymogi deweloperom oraz kreatorom przestrzeni publicznej i nadzory nad budową terenów zieleni stają się niezbędnym elementem inwestycji. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Lublinie na podstawie zapisów statutowych, posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń i nadawania uprawnień branżowych więc wychodzi naprzeciwko zapotrzebowaniu ogrodników i architektów krajobrazu na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy po zaliczeniu egzaminu końcowego uzyskują uprawnienia do prowadzenia nadzorów, co stwarza możliwości pracy przy jednostkach samorządowych, opiniowaniu inwestycji, pracy w przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za publiczne tereny zieleni. Kandydaci muszą spełniać następujące wymogi stażu pracy:

– magister lub magister inżynier kierunków architektura krajobrazu i ogrodnictwo – 3 lata pracy w budowie terenów zieleni

– inżynier ogrodnictwa lub architektury krajobrazu, magister lub magister inżynier kierunków pokrewnych (takich jak ochrona środowiska, leśnictwo, rolnictwo) – 5 lat pracy w budowie terenów zieleni

– technik ogrodnictwa lub architektury krajobrazu – 8 lat pracy w budowie terenów zieleni

Kurs obejmuje łącznie 60 godzin wykładów oraz pokazów praktycznych w terenie, rozłożonych w terminie 13-21 marca i zakończy się egzaminem i rozdaniem certyfikatów w dniu 22 marca.  Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 3 400 zł (dla obecnych członków SITO przewidujemy 10-procentowy upust). W cenie kursu znajdują się materiały szkoleniowe i cathering, dojazdy na pokazy plenerowe, certyfikat. Zajęcia teoretyczne, prezentacje i wykłady będą odbywać się w sali konferencyjnej Inkubatora Technologicznego w  Lublinie, na ul. Frezerów 3 (dawne FSO).

Zgłoszenia przyjmujemy w formie wypełnionych formularzy , które wraz z zeskanowanymi załącznikami potwierdzającymi wykształcenie i staż pracy należy wysłać na adres poczty elektronicznej:

sekretarz@sitolublin.pl lub (po wydrukowaniu formularzu) poczty tradycyjnej:

SITO oddział w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin

Zgłoszenia będą weryfikowane więc proszę nie dokonywać wpłat zaliczki dopóki sekretarz nie wyśle informacji o zakwalifikowaniu na kurs. Po wpisaniu uczestnika na listę zostaną wysłane dane do przelewu zaliczki. Niebawem pojawi się szczegółowa lista tematów kursu. Zapraszamy na stronę www.sitolublin.pl.

Zakres szkolenia:

– przygotowania formalno-prawne, dokumentacja projektowa, kosztorysowanie, przepisy, procedury i pozwolenia

– prawa i obowiązki inspektora, odpowiedzialność cywilna i prawna

– prawo budowlane, nadzory i odbiory robót

– plany zagospodarowania przestrzennego

– pielęgnacja drzew i krzewów, techniki linowe, sprzęt do prowadzenia pielęgnacji, zabezpieczanie drzew na placach budowy

– historyczne założenia parkowe i ogrodowe

– ochrona przed chorobami i szkodnikami i nawożenie roślin

– trawniki – ich zakładanie i pielęgnacja, nawadnianie

– woda w ogrodzie, budowa zbiorników i utrzymywanie wody w czystości, umacnianie brzegów cieków wodnych

– ptaki w terenach zieleni

– mała architektura ogrodowa, place zabaw, kwietniki, nawierzchnie i zielone dachy

– dobór roślinny i jakość materiału szkółkarskiego

– rośliny fitoremediacyjne, biologiczna ochrona roślin

 ły 

Załączniki


Formularz zgłoszeniowy