Szkolenie „Prawidłowe praktyki przy zakładaniu, pielęgnacji i ochronie trawników i łąk kwiatowych!

Szkolenie "Rozpoznawanie taksonów drzew i krzewów w stanie bezlistnym" w Poznaniu

Mijający sezon ogrodniczy zweryfikował wiele dotychczasowych zasad i wypracowanych latami kanonów prowadzenia zieleni publicznej. Rosnące w zatrważającym tempie koszty materiałów, paliw, nawozów oraz ogólnie wysoka inflacja zmuszają samorządy do weryfikacji programów utrzymania zieleni. Trawniki zawsze były dominująca częścią tych założeń, natomiast dużą popularność w ostatnich latach zdobyły łąki kwietne. Jak sobie radzić w tych trudnych czasach z utrzymaniem trawników, jak prawidłowo zakładać i pielęgnować? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć już 12 stycznia w Lublinie.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa serdecznie zaprasza wszystkich ogrodników, architektów zieleni, zarządców publicznych terenów zieleni, właścicieli i pracowników firm zakładających ogrody, studentów oraz pasjonatów na branżowe szkolenie z zakresu prawidłowego zakładania i opieki nad trawnikami i łąkami kwietnymi. Udział w szkoleniu ma na celu przedstawienie praktycznych zagadnień dotyczących prawidłowego utrzymania terenów trawiastych na terenach publicznych i prywatnych.

Program szkolenia:

1. Dobór odmian do mieszanek traw stosowanych na różne rodzaje trawników – dr. Zbigniew Czarnecki

– dobór gatunków i odmian w zależności od przeznaczenia użytkowania

– dobór gatunków i odmian w zależności od stanowiska

– dobór gatunków i odmian w zależności od siły wzrostu i cech gatunkowych

Czas trwania panelu: 125 minut

2. Technologia prawidłowego przygotowania podłoża i zakładania trawników z siewu i z rolki – mgr inż. Łukasz Woliński

– analiza stanowiska i warunków glebowych przed założeniem trawnika

– zabiegi agrotechniczne przy przygotowaniu stanowiska

– piasek a humus w podłożu pod trawniki

– technologia siewu trawników

– technologia zakładania trawników rolowanych

Czas trwania panelu: 90 minut

3. Łąki kwietne – rodzaje, rola i zakładanie w terenach miejskich – mgr Karol Podyma

– dobór gatunków roślin w zależności od przeznaczenia łąki

– łąki kwietne a owady zapylające

– łąki wieloletnie a łąki jednoroczne

Czas trwania panelu: 90 minut

4. Grzyby i patogeny trawników – dr Marek Kopacki

– grzyby atakujące trawniki

– inne patogeny trawników

– zintegrowana ochrona trawników w terenach zurbanizowanych

Czas trwania panelu: 90 minut

Koszt uczestnictwa: 200 zł (członkowie SITO 160 zł)

 

W kwestiach formalnych i organizacyjnych proszę kontaktować pod numerem telefonu:

503 517 841 – sekretarz SITO Lublin Roman Wróbel

Zgłoszenia należy nadsyłać na e-mail: sekretarz@sitolublin.pl  do dnia 9 stycznia 2023 r. lub kierować telefonicznie pod wyżej wskazane numery. W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska uczestników oraz przedsiębiorstwo lub jednostkę delegującą.